Κανονισμός – Συμβουλές

ΥΓΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ μέσα & έξω από την πισίνα

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ μέσα & έξω από την πισίνα

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 

Σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται απευθύνεστε στους υπεύθυνους του κέντρου. Συμμορφώνεστε με τις συμβουλές και τις υποδείξεις των υπευθύνων. Το PhysioPolis διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις υποδείξεις του και δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του χώρου. Το PhysioPolis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση τον τιμοκατάλογο και τον κανονισμό λειτουργίας και υποχρεούται σε κοινοποίησή του.

 Η εγγραφή σας στο PhysioPolis σημαίνει αυτόματα πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση στον κανονισμό λειτουργίας του, άρα και στον επιμέρους κανονισμό του τομέα χρήσης πισίνας.

Share This: