Κολύμβηση άνω των 3,5 ετών – Πληροφορίες

κολύμβηση άνω των 3,5 ετών

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 3,5 ετών και άνω, χωρίς την παρουσία συνοδού.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, να ενισχυθεί η αίσθηση ικανότητας, αλλά και η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στο υδάτινο περιβάλλον. Έτσι, το παιδί βιώνει καταστάσεις ως αποτέλεσμα κυρίως των δικών του προσπαθειών και ικανοτήτων, αφού στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται τα ελάχιστα βοηθητικά μέσα.

Η διδασκαλία εκμάθησης κολύμβησης:

Ο εκπαιδευτής δομεί το μάθημά του πάνω σε συγκεκριμένο σχεδιασμό και οργάνωση, με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί να μαθαίνει, να συμμετέχει, να συνεργάζεται, να ενεργεί και να εμπεδώνει, επιτυγχάνοντας έτσι τον εκπαιδευτικό σκοπό του.

Τι εξοπλισμός χρειάζεται;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Share This: