Προνόμια μελών

  • 10% έκπτωση για προπληρωμένη 3μηνη συνδρομή
  • 20% έκπτωση στο παιδάκι που συμμετέχει στη βρεφική κολύμβηση, ενώ το πρώτο συμμετέχει στο πρόγραμμα εκμάθησης
  • 20% έκπτωση σε υπηρεσίες διατροφής, personal training, θεραπευτικής μάλαξης και υδροθεραπείας, για τους γονείς παιδιών που είναι μέλη μας στο πρόγραμμα κολύμβησης
  • 10% έκπτωση στα ομαδικά προγράμματα Aqua Fitness, για τους γονείς παιδιών που είναι μέλη μας στο πρόγραμμα κολύμβησης
  • 10% έκπτωση στα προγράμματα χαλάρωσης Aqua Relax και AquaRebalance, για τους γονείς παιδιών που είναι μέλη μας στο πρόγραμμα κολύμβησης

Share This: